لیست شرکتها

شرکت پنجه پارس
زمینه فعالیت: غذایی

محصولات : پای قرمز

panjehpars.shirazip.com
شرکت صنایع غذائی پارس نوش
زمینه فعالیت: غذایی

محصولات : ترشیجات و شوریجات

parsnoosh.shirazip.com
کیمیا تات مهرگان
زمینه فعالیت: غذایی

محصولات : پخش میوه منجمد

kimiatat.shirazip.com
محصولات غذایی حمزوی
زمینه فعالیت: غذایی

محصولات : انواع مربا

hamzavi.shirazip.com
درین سبز فارس
زمینه فعالیت: غذایی

محصولات : سبزيجات خشک

dorinsabz.shirazip.com
مجتبی سبحانیان و شرکاء
زمینه فعالیت: غذایی

محصولات : حلواارده -حلواشكري

1088.shirazip.com
برفین شاذ شیرازی
زمینه فعالیت: غذایی

محصولات : عرقیات

janat.shirazip.com
بی نظیرمهرنوش فارس
زمینه فعالیت: غذایی

محصولات : حفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتي بصورت كنسرو, حفاظت ازفسادميوه جات وسبزيجات بروش كنسروسازي (غيرگوشتي)

binazir.shirazip.com
بوقلمون بامداد
زمینه فعالیت: غذایی

محصولات : بسته بندي گوشت قرمز و سفید

bamdad.shirazip.com
شرکت دانش سلامت کوثر
زمینه فعالیت: غذایی

محصولات : تجهیزات پزشکی

kowsar.shirazip.com
شرکت بیتا خشکبار کامران
زمینه فعالیت: غذایی

محصولات : خلال پسته

14368969.shirazip.com
شرکت گل عسلی
زمینه فعالیت: غذایی

محصولات : كيك ماشيني

rozita.shirazip.com
شرکت آبشار سپید شیراز
زمینه فعالیت: غذایی

محصولات : خامه پاستوريزه, دوغ گازدار, شيرپاستوريزه, كشك پاستوريزه, ماست پاستوريزه

absharsepid.shirazip.com
شرکت زرین دانه 133 آسمان
زمینه فعالیت: غذایی

محصولات : بسته بندی مواد غذایی

zarrindane133.shirazip.com
شرکت جهان سبز
زمینه فعالیت: غذایی

محصولات : قهوه گانادرما

greenglobe1.shirazip.com