لیست شرکتها

خشکبار پورقادری
زمینه فعالیت: غذایی

محصولات : بسته بندي خشكبار

baharshiraz.shirazip.com
سبز بهار فارس
زمینه فعالیت: غذایی

محصولات : بسته بندی حبوبات

sabzebahar.shirazip.com
صنایع بسته بندی راتا
زمینه فعالیت: غذایی

محصولات : بسته بندی خشکبار

rata.shirazip.com
کشت و صنعت نوین ارمغان تیرازیس
زمینه فعالیت: غذایی

محصولات : انجمادوبسته بندي انواع گوشت (قرمزوطيوروخميرمرغ), پيتزا, سوسيس, كالباس, گوشت گوسفند، چرخ شده

keshtosanat.shirazip.com
پروتئین سویای آرین شیراز
زمینه فعالیت: غذایی

محصولات : بسته بندي سویا

soyaiefars.shirazip.com
سینا پخش ژن
زمینه فعالیت: غذایی

محصولات : دارو

sinapakhsh.shirazip.com
شرکت کنسروسازی شیلا شیراز
زمینه فعالیت: غذایی

محصولات : كنسرولوبياچيتي

shilashiraz.shirazip.com
سارا کیهانی نژاد
زمینه فعالیت: غذایی

محصولات : پاستوريزه كردن وبسته بندي حبوبات

1072.shirazip.com
بسته بندی خشکبار اسماعیل پور
زمینه فعالیت: غذایی

محصولات : میوه و تولید وبسته بندی مواد غذایی

khoshkbaresmaeilpur.shirazip.com
محصولات گوشتی فرا آریا فارس
زمینه فعالیت: غذایی

محصولات : انواع سوسيس و کالباس با گوشت قرمز همراه با مواد ديگر به عنوان مواد اصلي فرمولاسيون (مانند انواع پنيرها)

faraaria.shirazip.com
سورتینگ،سردخانه وبسته بندی محصولات کشاورزی صداقت
زمینه فعالیت: غذایی

محصولات : محصولات کشاورزی میوه سبزیجات

sedaghatco.shirazip.com
شرکت سپید زرد سها و سهیل
زمینه فعالیت: غذایی

محصولات : بسته بندي تخم مرغ

gilda.shirazip.com
شرکت شادامین شیراز
زمینه فعالیت: غذایی

محصولات : تافي , شیرینی جات

shadamin.shirazip.com
شرکت ترگل بادام کوهی
زمینه فعالیت: غذایی

محصولات : توليد وبسته بندي بادام

targol.shirazip.com
سبزی تازه و خرد شده (لسانی پور)
زمینه فعالیت: غذایی

محصولات :

sabzilesani.shirazip.com