بیمه تکمیلی ویژه کارگاه ها و صنایع کوچک و متوسط شهرک صنعتی بزرگ شیراز

 احتراما،  به استحضار می رساند انجمن تخصصی صنایع غذایی و دارویی استان فارس با همکاری شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز جهت حمایت از صنایع کوچک با تفاهم نامه ای مشترک ، با بیمه پاسارگاد نسبت  به ثبت نام بیمه تکمیل درمان  ( تکمیلی ) به صورت گروهی تحت پوشش بیمه تکمیل درمان انجمن تخصصی صنایع غذایی و دارویی استان فارس   از تاریخ 1/04/1403 لغایت 31/3/1404اقدام نموده اند  . لذاکلیه مدیران محترم و پرسنل واحدهای صنایع غذایی و دارویی و بهداشتی استان و واحدهای وابسته  و کلیه واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی بزرگ به همراه افراد تحت  پوشش ( پرسنل ) و تحت تکفل بدون  محدودیت تعداد نفرات  از تاریخ شروع قرارداد می توانند خدمات ذیل رابا فرانشیز 30 در صد استفاده نمایند.

لازم به ذکر است مبلغ قابل پرداخت برای افراد زیر شصت سال ماهیانه بابت هر نفر 000/850/4 ریال و سالیانه 000/200/58 ریال   افراد بین 60 تا 70 یک و نیم برابر معادل 000/300/87 ریال  و افراد بالای 70 سال و پدرو ومادردوبرابر معادل  000/400/116ریال می باشد .

توضیحات ضروری :

1-     ثبت نام افراد جدید شامل دوره انتظار می گردد ، دوره انتظار استفاده از پوشش زایمان طبیعی و سزارین 9 ماه تمام وبرای کلیه اعمال جراحی و بستری یک ماه  می باشد کلیه افرادی که به صورت پیوسته در سال گذشته بیمه تکمیل درمان می باشند دوره انتظار اعمال نمی گردد .

2-     هزینه امبولانس و سایر فویتهای پزشکی مشروط به بستری شدن بیمه شده در مراکز درمان ویا نقل و انتقال بیماار به سایر مراکز تشخیصی و درمانی طبق دستور پزشک معالج

3-     شرکت بیمه پاسارگاد  متعهد است ظرف مدت حداکثر 15 روز هزینه های پاراکلینیکی و مدت 30 روز  اعمال جراحی  ، مبالغ را پرداخت نماید.

4-     پرداخت هزینه های همراه زیر 7 سال و بالاتر از 70 سال (در بیمارستان ها )

5-     ثبت نام افراد متاهل با خانواده تحت تکفل امکان پذیر می باشد.

6-     ثبت نام و ارسال لیست وپرداخت حق بیمه بمنزله آگاهی از نحوه ثبت نام می باشد .

7-      ملاک ثبت نام ارسال لیست و تحویل اسناد مالی به انجمن تخصصی صنایع غذایی ودارویی استان می باشد .

8-     در صورتیکه چک اقساط واحدی درتاریخ مذکوروصول نگردد پرداخت خسارت به آن واحد متوقف می گردد .

9-     حداکثر مدت زمان تحویل مدارک 3 ماه میباشد.

10- بیمه اولیه  ( تامین اجتماعی خدمات درمانی و سلامت ) الزامی است .

11- پدر و مادر افراد فقط در صورتی که تحت تکفل بیمه شده اصلی باشند می توانند از خدمات استفاده نمایند . لذا عواقب درج در لیست بعهده واحدمربوطه می باشد.

12- مهلت و نحوه ثبت نام : ثبت نام  حداکثر تاتاریخ 31/3/1403 با دریافت فرم اکسل (به پیوست) و ارسال آن به ایمیل ghazadaroofars@gmail.com امکان پذیر می باشد .

نحوه پرداخت به صورت اقساط

حق بیمه سالیانه 20% هنگام ثبت نام چک مورخ
01/06/1403
چک مورخ
01/08/1403
چک مورخ 1/10/1403 چک مورخ 1/12/1403
000/200/58 ریال 000/640/11 ریال 000/640/11 ریال 000/640/11 ریال 000/640/11 ریال 000/640/11 ریال

تذکر: تمامی چکها (جدید ) و در وجه انجمن تخصصی صنایع غذایی و دارویی استان فارس براساس تاریخهای اعلام شده نوشته شود و به همراه  رسید پرداخت وجه  به دبیر خانه انجمن تحویل گردد  ضمنا شماره حساب انجمن 0210929362002 بانک صادرات شعبه ملاصدرا به نام انجمن تخصصی صنایع غذایی و دارویی استان فارس شماره شبا 840190000000210929362002 یا شماره کارت  7101-9005- 6919-6037 میباشد مقتضی است در صورت پرداخت فیش واریزی به آدرس ایمیل  ghazadaroofars@gmail.com    یا شماره 09175550300  (واتساپ ،  ایتا)   ارسال فرمایید .