بازدید میدانی از ۴واحد تولیدی ،صنعتی در شهرک صنعتی بزرگ شیراز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز، بازدیدهای میدانی از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی بزرگ شیراز با حضور مدیران و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس، مدیر عامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز و نماینده استاندار فارس مستقر در شهرک صنعتی بزرگ شیراز صورت گرفت.

در این بازدید از ۴واحد صنعتی تولیدی فرا صنعت زحل ، مجموعه صنعتی برنا لیزر ، گروه تولیدی رنگ مشکات و واحد صنعتی مثلث مهار بند فلزجنوب بازدید به عمل آمد.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس با تاکید بر بازدید های مستمر میدانی از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی استان گفت: با رصد میدانی مسائل و مشکلات واحدها شناسایی و برای حل مشکلات تلاش و برنامه ریزی می شود.

وی گفت:وظیفه ما بعنوان بخش دولتی تسهیل گری ، پشتیبانی و رفع مشکلات این عزیزان و فراهم کردن بستر لازم برای مشارکت وفعالیت آنها در این عرصه  است و این موضوع را بصورت جدی در دستور کار قرار داده ایم.

عظیمی تصریح کرد :معتقدیم تقویت واحد‌های صنعتی و تولیدی علاوه بر  رفع مشکل بیکاری  وافزایش میزان اشتغال پایدار  که از نیازهای  اصلی جامعه است ، موجب جهش تولید ورشد اقتصادی کشور نیز خواهد شد.