اطلاعیه همایش و دوره آموزشی قرارگاه تبیین آموزش ایمنی کار و توانمند سازی کارفرمایان

اطلاعیه کلاس آموزشی سراسری* مدیریت محترم کارگاه/ شرکت با سلام و احترام به آگاهی می رساند در اجرای ترویج فرهنگ ایمنی در کارگاههای کشور و به منظور حفظ و صیانت از سلامت شغلی نیروی کار به عنوان ارزشمند ترین سرمایه بخش مولد اقتصاد ملی در نظر است همایش و دوره آموزشی قرارگاه تبیین آموزش ایمنی کار و توانمند سازی کارفرمایان در روز سه شنبه تاریخ 1402/11/17 از ساعت 8 تا 12 صبح به طور همزمان در سراسر کشور و با حضور مقام عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ( به صورت ویدئو کنفرانس ) در این نشست ، برگزار ‌گردد. لذا از جنابعالی دعوت می شود در همایش یاد شده حضور به هم رسانید. خاطرنشان می‌گردد در پایان به شرکت کنندگان، گواهی شرکت در همایش، تقدیم خواهد شد. نشانی محل برگزاری همایش:* شهرک صنعتی بزرگ شیراز- میدان دوم- ساختمان فن آوری سالن همایش فرم ثبت نام👇https://digiform.ir/c8be043d10