آغاز فرآيند اجرايي نخستين شهرك تخصصي صنفي استان فارس در شيراز

مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي فارس از آغاز فرآيند اجرايي نخستين شهرك تخصصي صنفي استان فارس در شيراز خبر داد و گفت:عمليات اجرايي اين شهرك تخصصي به منظور آماده سازي براي واگذاري در دستور كار شركت شهرك هاي صنعتي فارس قرارگرفته است. سيد مصطفي هاشمي در جلسه مجمع اصلاحيه بودجه سال 1402و پيشنهادي سال 1403اين شركت كه با حضور معاون برنامه ريزي سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران در شيراز برگزار شد افزود:با پايان يافتن مراحل اخذ استعلامات و تملك و اين شهرك تخصصي ،برنامه ريزي براي اجراي طرح هاي زيرساختي انجام شده است. مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي فارس با بيان اينكه شهرك تخصصي صنفي شيراز ا مشاركت مجتمع اقتصادي كميته امداد حضرت امام خميني (ره) در اراضي به مساحت 97هكتار در جاده نيروگاه سيكل تركيبي احداث مي شود گفت:اين شهرك تخصصي ظرفيت استقرار 2000واحد صنفي با پيش بيني اشتغال 8هزار نفر را خواهد داشت. هاشمي افزود:در شهرك تخصصي صنفي شيراز انواع صنوف توليدي و توزيعي و اصناف مزاحم شهري مستقر خواهند شد با اشاره به اهميت ساخت شهرک‌های صنفي در استان خاطرنشان کرد: رفع آلودگي صوتي و زيباسازي شهری و همچنين ارائه خدمات مطلوب‌تر در شهرك‌ صنفي از مزیت‌های احداث اين شهرک‌ است. مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس تصريح كرد: احداث شهرک‌های صنفي علاوه بر رشد و توسعه صنعت و اقتصاد استان، موجب كاهش مشكلات ترافيكی در بافت شهري خواهد شد. وي با بيان اينكه تولید، توزیع و خدمات بخش مهمی از اقتصاد است که اصناف در آن نقش پررنگی دارند گفت: رویکرد اصلی تقویت واحدهای صنفی تولیدی است که كلان شهر شيراز در این زمینه از ظرفیت بالایی برخوردار است و می توان با راه اندازي اين شهرك ، ظرفیتهای تولیدی و صادرات محور اصناف توليدي را ارتقا داد. هاشمي با قدرداني ازحمايت هاي استاندار فارس و پيگيري هاي دكتر قادري نماينده مردم شيراز و زرقان در مجلس شوراي اسلامي و همكاري مجتمع اقتصادي كميته امداد در فرآيندهاي مختلف تملك اراضي و ايجاد اين شهرك تخصصي اظهار اميدواري كرد: شهرك صنفي شيراز بر اساس برنامه زمان بندي تا 18ماه آينده به مرحله واگذاري به متقاضيان برسد.