گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی سال مالی منتهی به 29 اسفند 1398

به گزارش روابط عمومی شهرک صنعتی بزرگ شیراز،گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انظمام صورت های مالی ویاداشت های توجیهی سال مالی  منتهی به 29 اسفند 1397 جهت مشاهده صنعتگران در لینک زیر قابل دانلود می باشد.

دانلود صورت های مالی منتهی به اسفند 98