آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم)

به اطلاع کلیه اعضا و صاحبان سهام شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز (سهامی خاص) به شماره ثبت 41666 و شناسه ملی 14004833454 می رساند که جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم) به علت به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی (نوبت اول) با همان دستورات قبلی طبق بند 10 اساسنامه شرکت خدماتی، در روز چهارشنبه مورخ  29/06/1402(بیست و نهم شهریورماه 1401) راس ساعت 9 صبح در محل سالن کنفرانس شهرک فناوری شیراز به آدرس : شهرک صنعتی بزرگ شیراز- میدان دوم- ساختمان شهرک فناوری-کدپستی :7158194851 تشکیل می گردد. لذا از کلیه اعضا و صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنها یا وکیل سهامداران دعوت به عمل می آید.
دستور جلسه :
۱_  انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل (موسسه حسابرسی) برای سال ۱۴۰۲
۲_قرائت گزارش بازرس شرکت (موسسه حسابرسی آداک آیین)
۳_  تصمیم گیری و تعیین تکلیف  و تصویب ترازنامه و صورتهای مالی سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و  ۱۴۰۰ و  ۱۴۰۱
۴_  انتخاب روزنامه خبر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار
۵_  سایر مواردی که مطابق اساسنامه قابلیت طرح در مجمع عمومی عادی  به طور فوق العاده را دارد.

                                                                                                                                                               رئیس  هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز