آگهی دعوت حسابرس و بازرس قانونی

شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز (سهامی خاص) در نظر دارد جهت بازرسی و حسابرسی سال مالی 1402 که در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ 29/6/1402 برگزار خواهد شد از بین موسسات و اشخاص حقیقی حسابرس دارای صلاحیت از جامعه حسابداران رسمی دعوت به همکاری نماید.

متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت اعلام آمادگی حداکثر تا پایان وقت اداری 28/6/1402 مدارک موسسه یا شرکت به همراه رزومه کاری به دفتر شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز واقع در شهرک صنعتی بزرگ شیراز بعد از میدان اول ساختمان مدیریت شهرک صنعتی تحویل نمایند.

شماره تماس جهت هماهنگی 09177903792

                                                                                                                                                                              هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز