اطلاعيه امها برگ خروج های سال 1400 شهرک صنعتی بزرگ شیراز

به اطلاع صنعتگران محترم می رساند: با توجه به اینکه این شرکت قصد دارد، برگ خروج های باطله سال 1400 را امحاء نماید، از صنعتگرانی که نسبت به این موضوع تقاضای بررسی یا اعتراضی دارند، خواهشمندیم تقاضای کتبی خود را از تاریخ 20 فروردین ماه الی 5 اردیبهشت ماه 1402 به واحد اطلاعات شهرک(شبانه روزی) به آدرس حدفاصل میدان اول و دوم شهرک صنعتی بزرگ شیراز، دفتر مدیریت اعلام نمایند. بدیهی است از تاریخ فوق به بعد هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نمی شود.