بودجه عملکرد برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1402

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز، فایل  بودجه عملکرد برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1402 جهت مشاهده صنعتگران جهت مجمع 325 اسفندماه 1401بروز رسانی شد و در سایت قرار داده شده است:

لینک دانلود بودجه عملکرد برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1402