نشست مدیرعامل شرکت خدماتی با معاون فنی و بازرگانی اداره کل شرکت پست فارس جهت استقرار شرکت پست در شهرک صنعتی بزرگ شیراز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز ،با توجه به اینکه در ماه های گذشته دفتر پیشخوان واقع در واحد خدماتی میدان دوم شهرک در شهرک به کار خود پایان و به مکان دیگری خارج از شهرک صنعتی انتقال پیدا نمود، منبعث مشکلات پستی برای صنعتگران محترم ایجاد گردید که در همین خصوص مدیرعامل شرکت خدماتی که پس از پیگیری ها و راهکارهای متعدد جهت پیشنهاد و رفع مشکل پستی صنعتگران نشستی با معاون  فنی و بازرگانی اداره کل  شرکت پست استان فارس وکارشناسان محترم پستی مورخ  5 بهمن ماه 1401 در دفتر مدیریت شرکت خدماتی برگزار گردید.

معاونت فنی و بازرگانی پست استان فارس گفت: با توجه  به درخواست مدیرعامل شرکت خدماتی  و اعلام آمادگی جهت همکاری در جهت راه اندازی دفتر شرکت پست در شهرک صنعتی ما نیز همه جانبه در کنار صنعتگران شهرک صنعتی بزرگ شیراز خواهیم بود .

مهندس روح اله عباسی افزود : سعی و تلاش خود را جهت رفع مشکلات پستی صنعتگران خواهیم داشت و خدماتی که مورد نیاز صنعتگران عزیز باشد را در محل دفتر ایجاد شده ارائه نماییم.

مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز گفت: با انعقاد تفاهم نامه ای با اداره پست از نیمه دوم بهمن ماه در محل شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز دفتر پستی راه اندازی و آماده خدمت رسانی به صنعتگران محترم شهرک صنعتی بزرگ شیراز می باشد.

جواد باصری افزود: تلاش می شود ارائه کلیه خدمات اعم از ارسال و دریافت مراسلات پستی،خدمات صندق پستی، پلمپ دفاتر،ارسال آگهی،تغییرات ثبتی در دفتر پستی انجام شود.

مهندس باصری مدیر شهرک صنعتی بزرگ شیرازمهندس باصری مدیر شهرک صنعتی بزرگ شیرازمهندس باصری مدیر شهرک صنعتی بزرگ شیرازمهندس باصری مدیر شهرک صنعتی بزرگ شیرازمهندس باصری مدیر شهرک صنعتی بزرگ شیرازمهندس باصری مدیر شهرک صنعتی بزرگ شیراز