آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم)

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم)

به اطلاع کلیه اعضا و صاحبان سهام شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز (سهامی خاص) به شماره ثبت 41666 و شناسه ملی 14004833454 می رساند که جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم) به علت به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی (نوبت اول) با همان دستورات قبلی طبق بند 10 اساسنامه شرکت خدماتی با هر تعداد و دستورات به تصویب اعضاء به انجام می رسد، لذا در روز  دوشنبه مورخ  26 / 10/1401 (بیست و ششم دی ماه 1401) راس ساعت 9صبح در محل سالن کنفرانس شهرک فناوری شیراز به آدرس : شهرک صنعتی بزرگ شیراز- میدان دوم- ساختمان شهرک فناوری-کدپستی :7158194851 تشکیل می گردد. لذا از کلیه اعضا و صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنها یا وکیل سهامداران دعوت به عمل می آید.

دستور جلسه:

1-تصویب آیین نامه مالی  اداری و استخدامی                     

        2-تعیین ضوابط و شیوه نامه نصب تابلو در شهرک صنعتی

3-تصویب صورت های مالی منتهی به سال 1399 اسفند 1398متعاقبا قرائت گزارش بازرس قانونی وحسابرسی مستقل سال مزبور

        4-تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس  منتخب سال 1401

5-تعیین شیوه محاسبه مطالبات معوق و تکلیف حساب  فی مابین شرکت خدماتی ، شرکت  شهرک های صنعتی فارس و موسسه پیشتازان عمران شهرک صنعتی بزرگ شیراز

6- قدرالسهم شارژ،آب بها و فاضلاب بها و محاسبه جریمه            

7- شیوه محاسبه جرائم و تخلفات سدمعبر،نصب تابلو غیرمجاز،عدم نصب کنتور آب

8-بررسی دستورالعمل محاسبه حق شارژ،آب بها و فاضلاب بها ارسالی از شرکت  شهرک های صنعتی ایران

9-تعیین شیوه محاسبه حق شارژ و آب بها و فاضلاب بها شهرک فناوری و مرکز  آموزش فنی حرفه ای شهرک

10-تفویض اختیار حسابرس و بازرس  سال 1399 به حسابرس منتخب سال مزبور

11-اصلاح بندهای 22 و 30 اساسنامه شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

دعوت کننده : رئیس هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز