بازدید هییت مدیره صنایع کوچک کشوراز شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز