نشست بصیرتی به مناسبت هفته بسیج در شهرک با حضور جانشین فرمانده سپاه فجر در اقشار