تقدیر از فرمانده حوزه و بسیج شهرک صنعتی بزرگ شیراز به مناسبت هفته بسیج