پیگیری حل موضوع تامین سوخت گازوئیل صنعتگران شهرک صنعتی بزرگ شیراز

به گزارش روابط عمومی شهرک صنعتی بزرگ شیراز، متاسفانه به دلیل عدم وجود افزایش سهمیه گازویئل و توزیع نامناسب در جایگاه سطح شهرستان و استان فارس و اختلاف قیمت فاحش بین گازوئیل سهمیه بندی، (یارانه ای) و بازار آزاد، متاسفانه پدیده قاچاق گازوئیل و سوخت شدت گرفته و به ترتیبی که از شهرستان ها و شهر های همجوار برای خرید گازوئیل به جایگاه سوخت شهرک صنعتی بزرگ شیراز هجوم آورده شده است و همین عامل باعث شده جایگاه سوخت شهرک پاسخگوی نیاز خودروهای سنگین موجود در شهرک صنعتی نباشد.


 مدیر عامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز در این باره گفت: با توجه به اعتراض برخی از واحدهای صنعتی بزرگ، بررسی و پیگیری از طریق مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان و هماهنگی با مدير جایگاه سوخت شهرک صنعتی بزرگ شیراز صورت گرفت.

مهندس باصری افزود: به جهت جلوگیری و سواستفاده از این موضوع ساعت سوخت گیری جایگاه گازوئیل را به ساعت 6 صبح الی 7 عصر که ساعت فعالیت بیشتر واحد های صنعتی است، تغییر داده و ضمن نظارت بیشتر و تقاضای بالا بردن سهمیه سوخت گازوئیل این جایگاه پیگیر حل موضوع تامین سوخت گازوئیل صنعتگران شهرک صنعتی بزرگ شیراز می باشد.

گازوئیل شهرک