آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت اول)

به اطلاع کلیه اعضاء و صاحبان سهام شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز(سهامی خاص) به شماره ثبت 41666 و شناسه ملی 14004833454 می رساند که جلسه مجمع عمومی عادی ( نوبت اول)  روزچهارشنبه مورخ 1401/6/12(12 شهریور1401) راس ساعت 10 صبح درمحل سالن کنفرانس شهرک فناوری شیراز به آدرس : شهرک صنعتی بزرگ شیراز- میدان دوم- ساختمان شهرک فناوری-کدپستی :7158194851 تشکیل می گردد. لذا از کلیه اعضا و صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنها یا وکیل سهامداران دعوت بعمل می آید.


دستور جلسه:


1- انتخاب اعضای هیات مدیره
2- تعیین روزنامه رسمی

3-انتخاب بازرس قانونی


از کلیه سهامداران و اعضاء شهرک صنعتی بزرگ شیراز تقاضا می شود تا 48 ساعت قبل از برگزاری جلسه مذکور جهت دریافت کارت ورود به جلسه به دفتر شرکت خدماتی مراجعه نمایند  و از کلیه سهامداران شرکت خدماتی که قصد کاندیداتوری در مجمع فوق را دارند دعوت بعمل می آید تا تاریخ6/9/ 1401 در ساعات اداری شخصا نسبت به ثبت نام و ارائه مدارک  به شرکت خدماتی مراجعه نمایند.


شرایط کاندید شدن سهامداران جهت عضویت درهیئت مدیره شرکت خدماتی :


1-داشتن گواهی عدم سوء پیشینه از مراجع ذیصلاح
2-عدم شمولیت ماده 111 قانون تجارت
3- نداشتن بدهی سررسید گذشته در سیستم بانکی کشور و عدم وجود چک برگشتی
4- عدم بدهی معوق به شرکت خدماتی
5- طرف قرارداد(در خصوص اشخاص حقیقی شخص مالک و در خصوصافراد حقیقی یکی از صاحبان امضاء مجاز)بهره بردار فعال بدون حق توکیل به غیر

مدارک مورد نیاز جهت کانیداتوری هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز:

اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه

اصل و کپی تصویر کارت ملی   

  تصویر گواهی پایان خدمت نظام وظیفه برای مشمولین  

 تصویر گواهی تحصیلی

اصل دفترچه قرارداد ملک و کپی

 تصویر پروانه بهره برداری یا کسب فعال و دارای اعتبار 

 تصویر آگهی تاسیس

 تصویر آخرین تغییرات شرکت (دارای اعتبار ) که در آن دارندگان حق امضا مشخص شده باشند ( جهت اشخاص حقوقی ) 

     عکس پرسنلی

     تصویر کارت ملی

گواهی عدم سوء پیشینه(رسید  درخواست گواهی عدم سوء پیشینه در هنگام ثبت نام ارائه و داوطلب میبایستی گواهی را دریافت و تحویل نماید.

نامه تسویه حساب از شرکت خدماتی

تصویر پروانه بهره داری یا  کسب فعال و دارای اعتبار

دعوت کننده :  هیئت مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان فارس