ترمیم آسفالت میدان ساعی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

به گزارش روابط عمومی شهرک صنعتی بزرگ شیراز در پی گلایه صنعتگران شهرک صنعتی بزرگ شیراز نسبت به وضعیت نامناسب آسفالت ،ترمیم و لکه گیری آسفالت  بلوار های اصلی انجام شده است و عملیات اجرایی آسفالت معابر و نیز ترمیم و لکه گیری آسفالت معیوب خیابانها پس از اجرای زیر سازی در دستور کار قرار گرفته که یکی از موارد میدان ساعی می باشد.