یاداشت با قلم مدیر روابط عمومی شهرک صنعتی بزرگ شیراز به مناسبت روز روابط عمومی و ارتباطات: روز روابط عمومی روز مردم است

روابط عمومی چهره نمایی است نه چهره آرایی، روابط عمومی گزارش خوب از عملکرد خوب است، روابط عمومی هنر پل زدن به دل های مخاطبان و منتقل ساختن و یافتن همه آنچه مطلوب است که در آن سوی پل عده ای ای انتظارش می کشند.

روابط عمومی هنر تسخیر قلبها و برانگیختن حس اعتماد عمومی و چشم و گوش و وجدان بیدار سازمان محسوب می شود.روابط عمومی یکی از وظایف خطیر مدیریت است، روابط عمومی وظیفه است که تمام افراد یک سازمان نسبت به آن مسئولیت دارند.

در واقع در این معادله هم مردم و هم نمایندگان مردم یعنی رسانه ها مهم هستند. مردم مالکان اصلی اطلاعات هستند و اگر اطلاعات بیشتری داشته باشند اشتباهات کمتری انجام می دهند و اعتماد بیشتری را به همراه خواهد داشت و بایستی بپذیریم که دسترسی شهروندان به اطلاعات یکی از اساسی ترین حقوق مردم است.

رسانه ها مهم هستند چون رسانه ها نمایندگان غیر مستقیم مردم و صدای مردم هستند و اکثر قضاوت ها و برداشت هایی که مردم از سازمانها دارند ناشی از اخبار و اطلاعاتی است که رسانه ها از سازمان ها انتشار و انعکاس داده اند و می طلبد تعامل بین رسانه ها و روابط عمومی ها هم افزایی بیشتری به وجود آید تا بتوانیم خدمات رسانی به مردم با کیفیت بهتری اطلاع رسانی شود.

در واقع روز روابط عمومی روز مردم است روز تکریم ارباب رجوع، روز مردم داری، مردم یاری در راستایی اثر بخشی سازمان، روابط عمومی برای این شکل گرفته است که به نظرات مردم توجه شود و حرف مردم را بشنوند و هرکجا که به مردم اعتماد شد، نتایج خوبی را به همراه داشته است و این روز را به همه مدیران و کارشناسان که کار مردم را به شایستگی انجام می دهند، تبریک می گوییم.

حسین کشتکار /روابط عمومی شهرک صنعتی بزرگ شیراز