بازدید مدیرعامل شرکت شهرک های فارس ازقسمت های خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

به گزارش روابط عمومی شهرک صنعتی بزرگ شیراز،در راستای بازدید های دوره ای  مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس از شهرک صنعتی بزرگ شیرازبه همراه معاون فنی شرکت شهرک های فارساز فاز 5 شهرک،پروژه های زیرساختی شهرک و همچنین طی درخواست صنعتگران از مجموعه های خدماتی شهرک از جمله خدماتی کوشش 1 و خدماتی کوشش2وخدماتی ابتکار بازدید به عمل آمد و جهت رفع مشکلات پیش رو از جمله روشنایی ،ترمیم آسفالت، پاکسازی ونظافت و... با همراهی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز و شرکت شهرک هاصنعتی فارس دستورات لازم از سوی مدیرعامل شهرکت شهرک های صنعتی فارس ابلاغ گردید.