نشست تعاملی با اداره گاز ناحیه 3 شیراز در خصوص کاهش قطعی گاز+ گزارش عملکرد قطعی گاز 23 اسفند1401

به گزارش روابط عمومی شهرک صنعتی بزرگ شیراز، جلسه در خصوص همکاری گاز ناحیه 3در کاهش قطعی های گاز و سرعت العمل در رفع نشتی ها و اتفاقات گاز با حضور مدیر گاز ناحیه 3،معاون بهره برداری دردفتر مدیریت شهرک برگزار گردید.

پیکری مدیر گاز ناحیه 3 با اشاره به قطعی گاز قبل از عید گفت:در این خصوص  12 عدد از شیرهای اصلی شبکه احیا و اصلاحات قابل توجه ای درزیرساخت گازی شهرک اتفاق افتاده است که شرح گزارش گروه تعمیرات منطقه٣  ، تعمیرات شیرهای شهرک صنعتی شیراز بهمراه عملیات وصل بگاز ولوله یابی بدلیل موقعیت لوله های گاز شهرک صنعتی روز دو شنبه مورخ 23 اسفندماه 1400 به شرح زیر می باشد:

١:دو مورد عملیات لوله یابی جهت نصب شیر
٢:چهار مورد عملیات وصل بگاز مجری پیمانکار شهرک صنعتی شهرک رهپویان ابیورد
٣:حذف دو فقره شیر 6 اینچ
۴:تعویض یک فقره شیر 6 اینچ
۵:تعویض یک فقره شیر 4 اینچ
۶:حذف دو فقره شیر 4 اینچ
٧:نصب دو فقره شیر 4 اینچ
٨:حذف یک فقره شیر 2 اینچ
٩:تعویض دو فقره شیر 2 اینچ
١٠:حفاری ١١ کانکشن جهت نصب، حذف وتعویض شیر
١١:سرویس و روانکاری ۶٠ فقره شیرهای شبکه با سایزهای 2,4,6,8 اینچ در محدوده نقشه های شماره ١٢۴،١٢۵،١٢۶،١٢٧ شهرک صنعتی از قبل جهت تعیین وضعیت شیرها در محدوده قطع گاز بمنظور بررسی وتعمیرات اساسی
١٢:رفع جام پنج فقره شیرهای با سایزهای 6 و4 اینچ
١٣:هماهنگی قبلی با کمیته مقاوم سازی گاز استان بمنظور بررسی محدوده بلوک بندی و حذف وتعویض شیرهای تعمیراتی شهرک صنعتی
١۴:هماهنگی قبلی با مدیریت وحراست شهرک بزرگ صنعتی شیراز بمنظور اعلام به واحدهای صنعتی متعدد در محدوده قطع گاز وهمچنین عملیات ایمن سازی، حفاری وتعمیرات شیر
١۵:استقرار ده اکیپ اجرایی جهت تعمیرات اساسی شیرهای شهرک شامل سه اکیپ جوشکار کد، یک اکیپ سرویس شیر، یک اکیپ ساختمانی ونصب حوضچه،پنج اکیپ حفار که خود شامل چهار اکیپ حفار با دست ویک اکیپ حفار با بیل مکانیکی

در پایان جلسه با توجه به اهمیت گاز رسانی  فاز  5 با هماهنگی های صورت گرفت بازدیدی با حضور مدیرعامل و معاون فنی شرکت شهرک های صنعتی استان فارس صورت گرفت.لازم به ذکر است شهرک صنعتی بزرگ شیراز دارای 180 کیلومتر شبکه گاز می باشد.