تعمیر و تعویض دال های شکسته در شهرک

به گزارش روابط عمومی شهرک صنعتی بزرگ شیراز، با توجه به شکسته شدن دال های سیمانی در معابر شهرک، واحد خدمات شهرک با در نظر گرفتن گزارشات صنعتگران و انتظامات شهرک نسبت به بازسازی و تعویض دال های بتنی پرداخته است.