ادامه نصب تابلوهای بلوارهای شهرک صنعتی بزرگ شیراز

به گزارش روابط عمومی شهرک صنعتی بزرگ شیراز،تکمیل نصب تابلوهای بلوارهای شهرک صنعتی بزرگ شیراز توسط واحد خدمات شر کت خدماتی شهرک صنعتی صورت گرفت ،نصب تابلوها جهت تسریع در نحوه ادرس دهی و راهنمایی مسیرهای شهرک به صنعتگران تکمیل شد..
معاون اجرایی شهرک صنعتی بزرگ شیراز در این باره گفت: این طرح موجب بهبود روند خدمت رسانی دستگاههای امدادی از جمله اورژانس، امداد خودرو، آتش نشانی و مجموع عوامل خدمات شهرک در معابر شد و پیدا نمودن شرکت های مستقر در شهرک برای مراجعه کنندگان راحت تر گردید.

نصب تابلو شهرک