لکه گیری آسفالت مکان های پرتردد شهرک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز، با توجه به اعمال ماده 6 قانون نحوه واگذاری مالکیت واداره امور شهرک های صنعتی، تمامی فعالیت ها از جمله فعالیت های خدماتی و فضای سبز زیر نظر مستقیم شرکت شهرک های صنعتی استان فارس انجام می گیرد. در این راستا با توجه به وضعیت نامطلوب آسفالت شهرک با هماهنگی های صورت گرفته با هزینه شرکت شهرک های صنعتی فارس در اولین فرصت اقدام به لکه گیری آسفالت مکان های اصلی شهرک صورت گرفته شد.

لکه گیری اسفالت شهرک صنعتی بزرگ شیراز