اخطاریه واحد خدمات شهرک در مورد پر نمودن جداول ورودی کارگاه ها

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز، با توجه به فصل بارندگی و کنترل بعمل آمده در خصوص نقاط حادثه خیز در شهرک صنعتی بزرگ شیراز ، پر نمودن جداول رو به روی کارگاها به جای پل فلزی تخلف بوده و در زمان بارندگی منجر به بحران شده است ،کارگاه های که اقدام به پر نمودن جدول مقابل ورودی کارگاه خود نموده اند، بدینوسیله اعلام می گردد؛ اخطار به کارگاه خاطی توسط شرکت خدماتی داده خواهد شد و ظرف مدت 3 روز نسبت به تخلیه و بارگیری نخاله و نصب پل فلزی اقدام نمایند ، در غیر اینصورت شرکت خدماتی راساً اقدام و کلیه هزینه های مربوطه در حساب شما اعمال خواهد شد و مراتب جهت برخورد قانونی به شرکت شهرکهای صنعتی فارس ابلاغ خواهد شد.