اطلاعیه خروج دستگاه و ماشین آلات در شهرک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز، قابل توجه صنعتگران محترم مستقر در شهرک صنعتی می رساند:

خروج هرگونه دستگاه و ماشین آلات علاوه برداشتن برگ خروج نیاز به گرفتن امضاء و مهر نماینده شرکت شهرک های صنعتی مستقر در ساختمان فناوری و نماینده شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز مسقر در ساختمان مدیریت شهرک 24 ساعت قبل از بارگیری در ساعات اداری می باشد ، خواهشمند است جهت عدم جلوگیری بار و تردد اقدامات لازم را انجام دهید.