استاندارفارس در دیدار اعضای هیات مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان:گزارش اقدامات انجام شده به افکارعمومی عرضه شود / برای فعال سازی واحدهای راکد صنعتی باید تلاش کرد/ فرایند اداری صدور مجوز واحدهای تولیدی باید تسریع شود

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس، دکتر عنایت الله رحیمی در دیدار اعضای هیات مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان با بیان این که شناسایی واحدهای راکد در همه شهرک ها و نواحی صنعتی استان یکی از اولویت های هیات مدیره باشد، اظهارداشت: تعداد واحدهای مشکل دار، نوع مشکلات واحدهای تولیدی، دلایل بروز این مشکلات و راه های رفع این مشکلات باید جمع آوری و دسته بندی شود.

نماینده عالی دولت در استان فارس تصریح کرد: باید هر ماه تعدادی از واحدهای صنعتی راکد به چرخه تولید بازگردانده شوند.
وی تعیین تکلیف اراضی واگذار شده به متقاضیان ایجاد واحدهای تولیدی را از دیگر اولویت های شرکت شهرک های صنعتی فارس دانست و ادامه داد: در این زمینه نباید مانع فعالیت افرادی شد که قصد فعالیت دارند ولی به دلایلی دچار مشکلاتی شده اند.
استاندارفارس خواستار اولویت بندی در راه اندازی و توجه به مشکلات شهرک ها و نواحی صنعتی استان شد و گفت: نباید با کمبود زیرساخت ها در شهرک هایی که متقاضیان زیادی دارد موجب دلسردی سرمایه گذاران و روگردانی آن ها از سرمایه گذاری در استان شویم.
دکتر رحیمی با تاکید بر این که مشکلات شهرک ها و نواحی صنعتی استان فارس باید دسته بندی و راه های رفع آن ها باید مشخص شود، گفت: فرایندهای اداری در صدور مجوزها و راه اندازی واحدهای تولیدی باید تسریع شود و شرکت شهرک ها باید کلیه اقدامات اداری را انجام داده و با صدور مجوزهای بی نام زمینه تسهیل در سرمایه گذاری و ایجاد واحدهای تولیدی را فراهم کند.
نماینده عالی دولت در استان فارس ادامه داد: شرکت شهرک های صنعتی استان نباید به انتظار تقاضای سرمایه گذاران بماند و باید با ایجاد تیم های جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی برای جلب سرمایه گذاری در استان تلاش کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس، دکتر عنایت الله رحیمی در دیدار اعضای هیات مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان با بیان این که شناسایی واحدهای راکد در همه شهرک ها و نواحی صنعتی استان یکی از اولویت های هیات مدیره باشد، اظهارداشت: تعداد واحدهای مشکل دار، نوع مشکلات واحدهای تولیدی، دلایل بروز این مشکلات و راه های رفع این مشکلات باید جمع آوری و دسته بندی شود.
نماینده عالی دولت در استان فارس تصریح کرد: باید هر ماه تعدادی از واحدهای صنعتی راکد به چرخه تولید بازگردانده شوند.
وی تعیین تکلیف اراضی واگذار شده به متقاضیان ایجاد واحدهای تولیدی را از دیگر اولویت های شرکت شهرک های صنعتی فارس دانست و ادامه داد: در این زمینه نباید مانع فعالیت افرادی شد که قصد فعالیت دارند ولی به دلایلی دچار مشکلاتی شده اند.
استاندارفارس خواستار اولویت بندی در راه اندازی و توجه به مشکلات شهرک ها و نواحی صنعتی استان شد و گفت: نباید با کمبود زیرساخت ها در شهرک هایی که متقاضیان زیادی دارد موجب دلسردی سرمایه گذاران و روگردانی آن ها از سرمایه گذاری در استان شویم.
دکتر رحیمی با تاکید بر این که مشکلات شهرک ها و نواحی صنعتی استان فارس باید دسته بندی و راه های رفع آن ها باید مشخص شود، گفت: فرایندهای اداری در صدور مجوزها و راه اندازی واحدهای تولیدی باید تسریع شود و شرکت شهرک ها باید کلیه اقدامات اداری را انجام داده و با صدور مجوزهای بی نام زمینه تسهیل در سرمایه گذاری و ایجاد واحدهای تولیدی را فراهم کند.
نماینده عالی دولت در استان فارس ادامه داد: شرکت شهرک های صنعتی استان نباید به انتظار تقاضای سرمایه گذاران بماند و باید با ایجاد تیم های جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی برای جلب سرمایه گذاری در استان تلاش کند.