اجرای عملیات لکه گیری آسفالت خیابان های شهرک صنعتی بزرگ شیراز

به گزارش  روابط عمومی شهرک صنعتی بزرگ شیراز با پیگیری های شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز عملیات لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر شهرک توسط پرسنل خدماتی شرکت خدماتی با هدف حذف ناهمواریهای خیابان ها و تسهیل در تردد وسائط نقلیه ی صنعتگران در حال اجرا می باشد و با ترتیب اولویت بلوار های اصلی بطور مستمر ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز ضمن تاکید بر اینکه آسفالت بلوار ها و خیابان های شهرک یکی از مسائل مهم می باشد گفت: طی بررسی ها و بازدید های صورت گرفته و درخواست صنعتگران محترم، پیگیری هیئت مدیره شرکت خدماتی جهت روکش آسفالت بلوار ها و خیابان های شهرک توسط شرکت شهرک ها صورت گرفته و قول مساعدت داده شده است.

حامد رضا زردشت گفت: در مرحله اول اجرای عملیات لکه گیری بلوار های اصلی توسط واحد خدمات شرکت خدماتی صورت گرفت و ترمیم آسفالت بلوار ها و خیابان های شهرک ادامه دارد .

وی گفت: آسفالت بین میدان پنجم و ششم که برای خط انتقال برق نیروگاه مستقر در فاز دوم شهرک اجرایی شده  بود ، با پیگیری های صورت گرفته لکه گیری و ترمیم آسفالت در حال انجام است.