ارتقای ایمنی و کاهش حوادث و پیشگیری از آتش سوزی / سازماندهی واحد های ایمنی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز، جلسه ایمنی و محیط زیست با حضور مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز، فرمانده حوژه مقاومت بسیج امام حسن مجتبی ناحیه بقیه الله، پرسنل ایستگاه 16 آتش نشانی شهرک صنعتی ،مدیر ایمنی ، بهداشت و محیط زیست و روابط عمومی شرکت خدماتی برگزار گردید.

مدیر ایمنی ، بهداشت و محیط زیست HSE شرکت خدماتی در این باره گفت: این جلسه در راستای ارتقای ایمنی و کاهش حوادث  و پیشگیری از آتش سوزی و همچنین سازماندهی واحد های ایمنی شهرک صنعتی بزرگ شیراز صورت گرفت.

کیانی گفت: چک لیست  بازدید ایمنی کارگاه های صنعتی آماده شده است و به دنبال آن هستیم سندی شود برای شهرک صنعتی که از آتش سوزی پیشگیری کنیم و از خسارات حوادث بکاهیم.

   مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز گفت: تقویت و توسعه مبحث بهداشت، ایمنی، محیط‌ زیست یکی از اولویت‌ها و سیاست‌های کاری هر شهرک صنعتی  است و همچنین صیانت از جان مردم و سرمایه های مادی واحدهای صنعتی مستقر در شهرک بسیار مورد اهمیت می باشد.

زردشت گفت : شرکت خدماتی به عنوان نماینده صنعتگران از این امر مهم استقبال می کند و جهت بالا بردن سطح ایمنی و کاهش حوادث سعی و تلاش خود را می نماید ،در این راستا کارگروه ایمنی و محیط زیست شهرک صنعتی با حضور متولیان در این عرصه راه اندازی می شود تا بتوانیم قدمی در کاهش حوادث و بالا بردن ایمنی شهرک برداریم.

وی افزود:  با همکاری ایستگاه اتش نشانی مستقر در شهرک مانور های متعددی برای پرسنل شرکت خدماتی برگزار نموده ایم و جهت بالا بردن سطح اموزش و کیفیت ایمنی در شرکت های مستقر در شهرک همکاری های لازم را خواهیم داشت.

سرگرد امیری فرمانده حوزه بسیج کارگری در شهرگ گفت: سرکشی ها و ارتباط گیری با صنعتگران در راستای ایمنی شهرک بسیار پسندیده می باشد و این باعث می شود که در زمان های بحران همدل تر باشیم.

سر اکیپ آتش نشانی شهرک گفت: ما تشکر ویژه  از انتظامات شهرک صنعتی بزرگ شیراز داریم که همیشه در صحنه حوادث در شهرک  نفر اول حضور دارد و همکاری های بسیار خوبی با آتش نشانی دارند.

بنیانی افزود:یکی از مشکلات آتش سوزی در شهرک ضایعت می باشد که در سطح شهرک رها شده و سوزانده می شود که باید فکر اساسی در این باره صورت گرفت.

مدیر روابط عمومی شهرک صنعتی بزرگ شیراز گفت: در صورتی که بتوانیم ارتباط موثر با مدیران ایمنی و روابط عمومی شرکت های مستقر در شهرک داشته باشیم می توان با ارائه اموزش های حضوری و مجازی جهت بالا بردن سطح ایمنی شهرک صنعتی بزرگ شیراز اقدام نماییم.

کشتکار افزود: روابط عمومی شهرک صنعتی بزرگ شیراز بزودی فرم مربوط به اطلاعات مدیران روابط عمومی و ایمنی شرکت ها را در پرتال شهرک صنعتی بزرگ شیراز آپلود خواهد کرد.

در پایان مشکلات آتش نشانان در شهرک مورد بررسی قرار گرفت و بزودی نشست مدیران ایمنی شرکت های مستقر در شهرک برگزار خواهد شد.