افتتاحیه شرکت تولید آمپلی فایر و سیستم های صوتی و بسته بندی میوه با حضور استاندار در شهرک صنعتی بزرگ شیراز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی بزرگ شیراز، استاندار فارس با حضور در شهرک صنعتی شیراز واحدهای تولیدی و صنعتی در زمینه تولید آمپلی فایر و سیستم های صوتی،  بسته بندی انواع شکلات و بسته بندی میوه و صیفی را افتتاح کرد. این ۲ واحد صنعتی و تولیدی به گفته رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس با مجموع سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیارد ریال و  اشتغال ۱۱۵ نفر راه اندازی شده است. واحد سورتینگ و بسته بندی انواع میوه و صیفی نیز با اعتباری افزون  ۶ میلیارد تومان به بهره برداری رسیده و برای ۶۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است. استاندار فارس از شرکت داداش برادر (ایدین ) هم بازدید به عمل اورد. 

افتتاحییه هفته دولت شهرک صنعتی بزرگ شیرازافتتاحییه هفته دولت شهرک صنعتی بزرگ شیرازافتتاحییه هفته دولت شهرک صنعتی بزرگ شیرازافتتاحییه هفته دولت شهرک صنعتی بزرگ شیرازافتتاحییه هفته دولت شهرک صنعتی بزرگ شیرازافتتاحییه هفته دولت شهرک صنعتی بزرگ شیرازافتتاحییه هفته دولت شهرک صنعتی بزرگ شیرازافتتاحییه هفته دولت شهرک صنعتی بزرگ شیراز