بازدید از شرکت های شهرک صنعتی در طرح شیفت ایثار

به گزارش روابط عمومی شهرک صنعتی بزرگ شیراز در اجرای عمل به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از نیازمندان و آسیب‌ دیدگان ، دومین مرحله رزمایش کمک‌های مومنانه و اجرایی شیفت ایثار در حال برگزاری می باشد ،صبخ امروز مورخ 11 مردادماه 99 بازدید از شرگت های زرین غزال،مینو،قارچ مه چین و نمک دردانه با حضور فرمانده حوزه بسیج امام حسن مجتبی (ع) شهرک صنعتی بزرگ شیراز ،مدیرعامل شرکت خدماتی و معاونت اجرایی شرکت خدماتی به عمل آمد.

فرمانده بسیج امام حسن مجتبی شهرک صنعتی عنوان کرد : این رزمایش با هدف شناسایی نیازهای اساسی در جامعه و گسترش روحیه جهادی در صنعتگران همزمان با سراسر کشور اجرا می شود. 
سرگرد امیری گفت: برای اجرا،با همکاری شرکت خدماتی شرکت صنعتی بزرگ شیراز ظرفیتها را شناسایی و کمکهای مومنانه جمع آوری و در اختیار نیازمندان همان شرکت ها  قرار می گیرد.