اولین گلچین هفتگی از گزارش عملکرد بخشهای مختلف شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز4 الی 10 مردادماه(در حال بروز رسانی)

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز در راستای اطلاع رسانی از خدمات و رضایت شما صنعتگران محترم انجام شده توسط شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز،روابط عمومی شرکت خدماتی در نظر دارد فعالیت های بخش های مختلف شرکت خدماتی را در قالب خبر در حال بروز رسانی منتشر نماید.


وظایف کلی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز حفظ و نگهداری تاسیسات، تجهیزات آب و فاضلاب و تصفیه خانه های مربوطه و تاسیسات برقی و میکانیکی، حفظ و نگهداری فضای سبز، معابر و ساختمان های عمومی، مرمت و تعمیر، نوسازی و بازسازی ضروری هر یک از تاسیسات و امکانات زیر بنایی مذکور، مدیریت و برنامه ریزی  سیستم امنیت و حراست اماکن و اموال عمومی شهرک صنعتی، اخذ هزینه های مشترک موضوع ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مالکیتو اداره امور شرکت شهرک های صنعتی، مرمت و تعمیر، نوسازی و باسازی ضروری هر یک از تاسیسات و امکانات زیر بنائی مذکور و هماهنگی جهت ارائه هرگونه خدمات از جمله خدمات مخابراتی، اینترنتی، اطلاع رسانی و... که بنا به تشخیص مجمع عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز و تسهیل امور مربوطه لازم و ضروری می باشد.

شنبه مورخ 4 مرداد 98

روابط عمومی / جلسات / نشست ها

تعامل هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز با سازمان بسیج کارگری سپاه فجر استان فارس

در راستای ایجاد تعامل دوسویه بین هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز و مسئول سازمان بسیج کارگری سپاه فجر  انجام گرفت؛

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز، در این نشست که بیش از یک ساعت به طول انجامید، "سرهنگ حمیدی" رئیس سازمان بسیج کارگری سپاه فجر استان فارس، ضمن عرض تبریک انتصاب مهندس زردشت، مدیرعامل جدید شرکت خدماتی بر ضرورت ایجاد و تقویت روابط بین شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز به عنوان نهاد خدمتگزار و تسهیل گر برای صنعتگران و همچنین سازمان بسیج کارگری سپاه فجر استان فارس به عنوان یک نهاد مردمی در کنار صنعتگران برای توسعه و رفع مشکلات صنعتگران تاکید کرد.
واحد فنی و تاسیسات

جوشکاری و نصب درب خروجی انتظامات به سمت روستای اسلاملو

جوشکاری درب اسلاملو


تعمیر خط لوله انتقال آب شهرک صنعتی


تعمیر خط لوله انتقال آب از اسلاملو به شهرک توسط اتفاقات آب و تاسیسات


یک شنبه 5 مرداد 99 / اتفاقات آب و فاضلاب شهرک صنعتی بزرگ شیراز

درواقع رفع شکستگی اول خیابان ۳۰۴ مربوط به شرکت سردخانه یلدا جاوید
تعمیر منهول فاضلاب خیابان ۲۰۶ توسط واحد اتفاقات آب و فاصلاب


دوشنبه 6 مرداد ماه 99

رفع گرفتگی شبکه فاضلاب با دستگاه واترجت خیابان ۲۴۰۰