در مجمع عمومی نویت دوم تصویب شد:افزایش 30 درصدی آب بها و قدرالسهم شارژ صنعتگران شهرک صنعتی بزرگ شیراز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز، با توجه به اعلام تنفس مجمع عمومي عادي ساليانه (نوبت دوم) طبق ماده 104 قانون تجارت و اعلام به تمام اعضاء حاضر در جلسه مورخه 99/03/10 ، جلسه ای در روز سه شنبه20 خرداد ماه 99 راس ساعت 10 صبح جهت بررسي نهايي بودجه سال 1399 شركت خدماتي شهرك صنعتي بزرگ شيراز درمحل سالن كنفرانس شهرك فناوري شيراز برگزار گردید.
در این جلسه  فتوحی مدیرعامل شرکت شهرک های فارس به سمت رئیس جلسه، محمدرضا نعمتی به نمایندگی شرکت بهبود زیست پارس به سمت ناظر اول جلسه، قدیرعلی کیانی فلاورجانی  به نمایندگی شرکت فارس کیان چوب ممتاز به سمت ناظر دوم جلسه و خانم فاطمه قربانی زاده به سمت منشی جلسه انتخاب شدند..

بودجه سال 1399 شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز نسبت به سال 1398 با افزایش 30% برای آب بهاء و فاضلاب بهاء ، 30% برای قدرالسهم حق شارژ به صورت علی الحساب به تصویب مجمع رسید .
مقرر گردید در 6 ماه دوم سال در مجمع شهریور ماه پس از بررسی های نهایی یکبار دیگر بودجه سال 99 به تصویب رسد.


مجمع بودجه 99 شهرک صنعتی بزرگ شیراز

مجمع بودجه 99 شهرک صنعتی بزرگ شیراز

مجمع بودجه 99 شهرک صنعتی بزرگ شیراز

مجمع بودجه 99 شهرک صنعتی بزرگ شیراز

مجمع بودجه 99 شهرک صنعتی بزرگ شیراز

مجمع بودجه 99 شهرک صنعتی بزرگ شیراز

مجمع بودجه 99 شهرک صنعتی بزرگ شیراز

مجمع بودجه 99 شهرک صنعتی بزرگ شیراز

مجمع بودجه 99 شهرک صنعتی بزرگ شیراز

مجمع بودجه 99 شهرک صنعتی بزرگ شیراز

مجمع بودجه 99 شهرک صنعتی بزرگ شیراز

مجمع بودجه 99 شهرک صنعتی بزرگ شیراز

مجمع بودجه 99 شهرک صنعتی بزرگ شیراز

مجمع بودجه 99 شهرک صنعتی بزرگ شیراز

مجمع بودجه 99 شهرک صنعتی بزرگ شیراز

مجمع بودجه 99 شهرک صنعتی بزرگ شیراز

مجمع بودجه 99 شهرک صنعتی بزرگ شیراز