دومین جلسه هیات پنج نفره نماینده صنعتگران در مجمع عمومی 10 خرداد و هیئت مدیره شرکت خدماتی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز، دومین جلسه هیات پنج نفره نماینده صنعتگران در مجمع عمومی 10 خرداد و هیئت مدیره شرکت خدماتی هم اکنون در دفتر مدیریت شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز جهت پیشنهاد افزایش بودجه شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز در حال برگزاری می باشد

جهت تصمیم گیری نهایی فردا 20 خردادماه راس ساعت 10 صبح در سالن کنفرانس شهرک فناوری منتظر شما صنعتگران محترم می باشیم.  لازم به ذکر است جهت تصویب بودجه سال 99 شرکت خدماتی جهت رای حضور مالک واحد مستقر در شهرک یا معرفی نامه از شرکت الزامی می باشد.