مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شهرک صنعتی بزرگ شیراز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز،مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز ( سهامی خاص )

به شماره ثبت 41666 و شناسه ملی 14004833454 در تاریخ دهم خرداد ماه ساعت10 صبح  با حضور سهامداران برگزار گردید.

در این جلسه  احد فتوحی  به عنوان رئیس جلسه،محمدرضا نعمتی به نمایندگی شرکت بهبود زیست پارس سمت ناظر اول جلسه ، قدیرعلی کیانی فلاورجانی به

نمایندگی شرکت فارس کیان چوب ممتاز به سمت ناظر دوم جلسه و فاطمه قربانی زاده به سمت منشی جلسه انتخاب شدند ؛ سپس رسمیت جلسه اعلام

و تصمیمات ذیل اتخاذ شد . 

در آغاز جلسه صنعتگران محترم یاد خاطره 15 خرداد ماه و همچنین رحلت امام راحل را گرامی داشتند. 15 خرداد ماه 1342 سرآغاز نهضت اسلامي به رهبري امام خميني (ره)

است كه در جريان اين رويداد مهم تاريخي شمار زيادي از مردم، روحانيان و طلبه ها به دست عمال رژيم پهلوي به شهادت رسيدند.

دستور جلسه تصویب بودجه مالی سال 1399و تصویب ترازنامه و صورتهای مالی سال 1397به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد :

الف1به استناد ماده 104 قانون تجارت در باب تصویب بودجه مالی سال 1399 تنفس اعلام و هیات پنج نفره ای با کمک هیات مدیره برابر دستورالعمل نحوه

رسیدگی سازمان صنایع کوچک طی 14 روز آینده بررسی و مصوب خواهند نمود .

الف 2 تصویب ترازنامه و صورتهای مالی سال 1397 بر اساس گزارش شرکت آزمون تراز به شرح پیوست و ضمائم مربوطه مورد تصویب قرار گرفت .

مجمع عمومی شهرک صنعتی بزرگ شیراز99

مجمع عمومی شهرک صنعتی بزرگ شیراز99مجمع عمومی شهرک صنعتی بزرگ شیراز99مجمع عمومی شهرک صنعتی بزرگ شیراز99مجمع عمومی شهرک صنعتی بزرگ شیراز99مجمع عمومی شهرک صنعتی بزرگ شیراز99مجمع عمومی شهرک صنعتی بزرگ شیراز99مجمع عمومی شهرک صنعتی بزرگ شیراز99
مجمع عمومی شهرک صنعتی بزرگ شیراز99مجمع عمومی شهرک صنعتی بزرگ شیراز99مجمع عمومی شهرک صنعتی بزرگ شیراز99
مجمع عمومی شهرک صنعتی بزرگ شیراز99
مجمع عمومی شهرک صنعتی بزرگ شیراز99مجمع عمومی شهرک صنعتی بزرگ شیراز99مجمع عمومی شهرک صنعتی بزرگ شیراز99