گزارش صورت های مالی منتهی به سال 97

به گزارش روابط عمومی شهرک صنعتی بزرگ شیراز،گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انظمام صورت های مالی ویاداشت های توجیهی سال مالی  منتهی به 29 اسفند 1397 جهت مشاهده صنعتگران در لینک زیر قابل دانلود می باشد.