دستورالعمل محافظت در مقابل بیماری کرونا(covid-19) در محیط کار

به گزارش روابط عمومی شهرک صنعتی بزرگ شیراز ،با هماهنگی های صورت گرفته با دانشگاه علوم پزشکی،اداره کار،تعاون و رفاه اجتماعی و مرکز بهداشت شیراز توصیه های فنی برای مقابله با ویروس کرونا را در محیط کار آماده شده است که با رعایت آن می توان ازصنعتگران،کارگران، مشتریان، پیمانکاران و کارمندان در محیط کاری محافظت و از شیوع این بیماری جلوگیری کرد.

محیط کار خود را برای مقابله با ویروس کرونا آماده کنیم:

                                                                                                                            

                     

      دانلود راهنمایی پیشگیری کووید 19 کارکنان اداری و خدماتی 

                  

دانلود راهنمای پیشگیری وکنترل (کرونا ویروس)در محیط های کاری (اداری-صنعتی)

دانلود پیشگیری و کنترل کوید 19(کرونا ویروس ) عوامل اجرایی پسماند و فاضلاب