مدیریت بحران ویروس کرونا در شهرک صنعتی بزرگ شیراز

شیوع و انتشار ویروس کرونا سبب خسارت‌های قابل ملاحظه جانی و مالی در شهرهای بزرگ و کوچک جهان شده است. مدیریت بحران ناشی از ‌ ویروس کرونا، موضوع مهمی است که می‌توان به وسیله مشاهده سیستماتیک، تجزیه و تحلیل‌ مکان های بیماران (منازل و یا محیط کار)، بیمارستان ها و کلینک ها و توزیع و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی مناسب در خصوص کاهش آثار، آمادگی لازم، امداد رسانی‌ سریع و بهبودی آن اقدام کرد. رصد و پایش شیوع بیماران مبتلا به کرونا و همچنین ایجاد آمادگی در حوزه های تشخیصی و درمانی، نیازمند اطلاعات مربوط به وضعیت، محل دقیق، نوع و افراد درگیر در بحران کرونا است.

اگرچه در ایران تلاش های بسیاری در رابطه با مهار شیوع ویروس کرونا و درمان بیماران صورت گرفته است و می گیرد، ولی نیاز به بستر مناسبی جهت تحقق موثر و واقعی مشارکت عموم در مدیریت این بیماری است به گونه ای که این امکان فراهم شود تا مردم (شهروندان، نیروهای مردمی، امدادگران و غیره) بتوانند در گزارش و پایش بحران کرونا مشارکت کنند.

به گزارش روابط عمومی شهرک صنعتی بزرگ شیراز از یک اسفند ماه 98 با اولین اخبار ویروس کرونا در کشور جهت آگاهی و آشنایی با این ویروس بروشورهای توسط واحد روابط عمومی شهرک آماده و در مکان های عمومی و فضای مجازی انتشار داده شد.

جلوگیری از کرونا در شهرک صنعتی بزرگ شیراز

 پیشگیری از کرونا در شهرک صنعتی بزرگ شیراز

پیشگیری کرونا شهرک صنعتی بزرگ شیراز

11 اسفند ماه 98در راستای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا اطلاعیه واحد خدمات در مورد زباله های عادی  به صنعتگران واحدهای مستقر در شهرک انتشارداده شد.

پیشگیری کرونا در شهرک


12 اسفند ماه 98 با توجه به دستور مدیریت شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز در راستایی جلوگیری از شیوع بیماری کرونا در شهرک شستشو و ضدعفونی سطل های زباله در سطح شهرک توسط واحد خدمات شرکت خدماتی صورت گرفت.

ضدعفونی در شهرک صنعتی بزرگ شیراز

ضدعفونی شهرک

12 اسفندماه 98 جلسه با نمایندگان مرکز بهداشت جهت کندزدایی شهرک صنعتی بزرگ شیراز در دفتر مدیریت شرکت خدماتی برگزار گردید و از امکانات شرکت خدماتی جهت جلوگیری از شیرع ویروس کرونا در شهرک بازدید به عمل امد.

مرکز بهداشت شهرک صنعتی شیراز

12 اسفند ماه 98: با پیگیری های مداوم مدیریت شرکت خدماتی در راستای تامین و توزیع محلول ضدعفونی کننده انسانی و محیطی، ماسک و دستکش یکبار مصرف توزیع  محلول ضدعفونی و... با اولویت واحد های غذایی انجام گرفت.

توزیع محلول ضدعفونی و ماسک رایگان

توزیع محلول ضدعفونی و ماسک رایگان

توزیع محلول ضدعفونی و ماسک رایگان

13 اسفندماه 98: با توجه به هماهنگی های صورت گرفته با مرکز بهداشت شیراز و دانشگاه علوم پزشکی توسط مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز، ضدعفونی سطوح اماکن عمومی سطح شهرک صنعتی بزرگ شیراز با محلول آب ژاول به صورت روزانه در دستور کار خدمات شهرک صورت گرفت.
از 13 اسفندماه همه روزه توزیع محلول ضدعفونی ،ماسک،دستکش یکبار مصرف ویژه صنعتگران در ساختمان شهرک صنعتی بزرگ شیراز با در دست داشتن نامه از شرکت مربوطه و مهر شرکت صورت گرفت.

از 12 اسفندماه هر روز ضدعفونی مکان های عمومی شهرک بدون وقفه انجام شد

14 اسفندماه 98: توزیع مایع ضدعفونی ویژه نیروهای شرکت خذماتی  انتظامات،فضای سبز و اداری 
16 اسفندماه98: توزیع ماسک و دستکش به صورت روزانه ویژه انتظامات شهرک صنعتی بزرگ شیراز

16 اسفند ماه 98:راه اندازی گروه مجازی بحران کرونا در شهرک صنعتی بزرگ شیراز و اعلام گزارش عملکرد به صنعتگران و مدیران مرتبط که با صحبت های انجام شده به صنعتگران بیشتر واحد های غیر ضروری به صورت داوطلبانه واحد صنعتی خود را تعطیل نمودند.

17 اسفندماه 98: ارائه دستورالعمل های جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در گروه های ویژه صنعتگران شهرک صنعتی بزرگ شیراز

18 اسفندماه 98: نصب بنرهای پیشگیری در شهرک صنعتی بزرگ شیراز

19 اسفند ماه 98: بازدید فرمانده ناحیه بسیج بقیه الله شیراز از نحوه توزیع محلول ضدعفونی در ساختمان شرکت خدماتی و  بازدید از شرکت های تولید ماسک و مواد ضدعفونی در شهرک
20 اسفندماه 98: همکاری با دادستان و واحد های زیربط جهت جلوگیری با متخلفین توزیع و تولید محلول ضدعفونی تقلبی

23 لسفندماه 98 : مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز در پیام ویدیویی ویژه صنعتگران مستقر در شهرک در مورد شیوع بیماری کرونا و اغلام وضعیت شهرک  صنعتی بزرگ شیراز صحبت کرد و خواستار تغطیلی واحد های غیر ضروری شد.

25 اسفند ماه 98 با توجه به هماهنگی با دانشگاه علوم پزشکی و سازمان صمت توزیع عمومی ضدعفونی با توجه به توصیه های مسئولین مبنی بر عدم تردد  و حضور در مجامع عمومی توسط سازمان های مربوطه توزیع می گردد.
26 اسفندماه 98: توزیع محلول ضدعفونی به شرکت های مواد غذایی  با اولویت بر اهمیت کار صورت گرفت

27 اسفندماه98: مصاحبه مهندس باصری با روزنامه خبر جنوب در مورد 75 درصد تعطیلی واحد های مستقر در شهرک و درخواست اراپه تمهدات به صنعتگران توسط ارگان های زیربط