برپایی میز خدمت به مناسبت چهل یکمین سالگرد انقلاب اسلامی در شهرک صنعتی بزرگ شیراز

به گزارش روابط عمومی شرکت صنعتی بزرگ شیراز،با توجه به هماهنگی های حوزه مقاومت بسیج کارگری امام حسن مجتبی(ع) شهرک و شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز به عمل آمده، میز خدمت با هدف رفع مشکلات و خدمت رسانی خدمات دهی به صنعتگران، روزسه شنبه 15 بهمن ماه از ساعت 9 صبح الی 14 بعدازظهر درساختمان مدیریت شهرک ،برگزار گردید.

گفتنی است  برای رفع مشکلات صنعتگران از مسئولین اداره مالیات،همه بخش های اداره نامین اجتماعی استان فارس،اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس، اداره کل گمرکات استان فارس ،شرکت شهرک های استان فارس،سازمان صنعت و معدن استان فارس ،دادگستری کل استان فارس و بازرسی کل کشور برای برگزاری میز خدمت دعوت به عمل آمد که از ساعت 9 صبح به مدت 4 ساعت پاسخگویی سوالات و مشکلات صنعتگران محترم شهرک صنعتی بزرگ شیراز بودند.
میز خدمت به میزبانی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز و هماهنگی سازمان بسیج کارگری استان، حوزه مقاومت بسیج کارگری امام حسن شهرک صنعتی،پایگاه مقاومت شرکت شهرک ها جهت رفع مشکلات صنعتگران برگزار گردید.

میز خدمت شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

میز خدمت شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

میز خدمت شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

میز خدمت شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

میز خدمت شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

میز خدمت شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

میز خدمت شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

میز خدمت شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

میز خدمت شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

میز خدمت شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

میز خدمت شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

میز خدمت شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

میز خدمت شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

میز خدمت شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

میز خدمت شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز