مانور اطفا حریق ویژه پرسنل شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز در راستای ارتقاء سطح دانش ایمنی پرسنل شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز، واحد ایمنی، بهداشت محیط زیست(HSE) شرکت با همکاری ایستگاه اختصاصی آتش نشانی شهرک صنعتی بزرگ شیراز،اقدام به برگزاری مانور اطفاء حریق نمود. همچنین در این مانور کارشناس سازمان آتش نشانی در خصوص انواع آتش سوزی‌ها، شناسایی انواع خاموش کننده ها، طریقه خاموش کردن آتش و حفظ ایمنی فرد خاموش کننده مواردی را بیان نمود.

در ادامه این برنامه پرسنل انتظامات،اداری و امور مشترکین شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز به صورت عملی ضمن آشنایی با انواع خاموش کننده ها به اطفاء حریق نیز پرداختند.

مانور ایمنی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

مانور ایمنی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

مانور ایمنی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

مانور ایمنی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

مانور ایمنی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

مانور ایمنی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

مانور ایمنی شهرک صنعتی بزرگ شیراز