مراسم گرامیداشت سردار دلها در شهرک صنعتی بزرگ شیراز

مراسم گرامیداشت شهادت سپهبد شهید قاسم سلیمانی پیش از ظهر امروز درشهرک صنعتی بزرگ شیراز برگزار شد. این جلسه به نمایندگی صنعتگران محترم توسط شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز در مسجد فاطمه زهرا میدان سوم شهرک باحضور صنعتگران و مدیران صنعتی استان برگزار گردید.

مراسم گرامیداشت شهادت سپهبد شهید قاسم سلیمانی پیش از ظهر امروز درشهرک صنعتی بزرگ شیراز

مراسم گرامیداشت شهادت سپهبد شهید قاسم سلیمانی پیش از ظهر امروز درشهرک صنعتی بزرگ شیراز

مراسم گرامیداشت شهادت سپهبد شهید قاسم سلیمانی پیش از ظهر امروز درشهرک صنعتی بزرگ شیراز

مراسم گرامیداشت شهادت سپهبد شهید قاسم سلیمانی پیش از ظهر امروز درشهرک صنعتی بزرگ شیراز

مراسم گرامیداشت شهادت سپهبد شهید قاسم سلیمانی پیش از ظهر امروز درشهرک صنعتی بزرگ شیراز