برگزاری دوره های اموزشی کاربردی ویژه صنعتگران در شهرک صنعتی بزرگ شیراز

به گزارش روابط عمومی شهرک صنعتی بزرگ شیراز دوره های آموزشی کاربردی صنعت و محیط کار توسط مرکز آموزش خانه صنعت، معدن و تجارت استان فارس و هماهنگی و همکاری شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز در سالن کنفرانس شهرک فناوری واقع در شهرک صنعتی بزرگ شیراز برگزار می گردد. 

عناوین دوره و تاریخ برگزاری آنها به شرح زیر اعلام می گردد:

1-    دوره اصول جذب و استخدام نیروی انسانی ،زمان برگزاری چهارشنبه 22 خرداد 98 ساعت 8 صبح الی 11

2-    دوره آشنایی با آیین تنظیم و تهیه انواع قرارداد ها  ،زمان برگزاری : شنبه 25 خرداد 98  ساعت 8 صبح الی 11

3-    دوره ارزیابی عملکرد کارکنان ،زمان برگزاری : دوشنبه 27 خرداد 98  ساعت 8 صبح الی 11

4-    دوره آشنایی با برنامه ریزی و کنترل پروژه ،زمان برگزاری : چهارشنبه 29 خرداد 98  ساعت 8 صبح الی 11

به شرکت کنندگان در دوره گواهی معتبر از خانه صنعت،معدن و تجارت استان فارس اهدا می گردد.

جهت شرکت در دوره ها و کسب اطلاعات بیشتر با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.

09399704674 و -32284201 -071 و 32284207-071 داخلی 105