رنگ آمیزی جداول بلوار اصلی و جاده دسترس شهرک صنعتی بزرگ شیراز

معاون اجرایی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز گفت:عملیات رنگ آمیزی جداول بلوار اصلی شهرک  و جاده دسترس در حال انجام است.

به گزارش روابط عمومی شهرک صنعتی بزرگ شیراز،امیرحکمتی  با اشاره به اینکه عملیات رنگ آمیزی جداول واقع در جاده دسترس شهرک نیز در در حال انجام است،افزود:همچنین رنگ آمیزی جداول بلوار اصلی شهرک صنعتی بزرگ شیراز از میدان اول تا میدان ششم رنگ آمیزی شده است.

وی با بیان اینکه رنگ آمیزی جداول و المان ها در زیبایی و جلوه بصری نقش موثری دارد،تصریح کرد:با توجه به رسالت شرکت خدماتی در راستای ایجاد چهره متناسب و حفظ زیبایی شهرک اقدام به زیباسازی و رنگ آمیزی جداول در بلوار اصلی شهرک شده است،تا فضای شهرک با جلوه زیباتری به نمایش گذاشته شود.

وی ایجاد تنوع در سطح شهرک و روحیه نشاط و شادابی در صنعتگران را از جمله اهداف این گونه اقدامات دانست و برای هر چه بهتر انجام شدن کار بازرسی میدانی صورت گرفته است.