پیگیری شرکت خدماتی جهت ترمیم آسفالت جاده دسترس ، حدفاصل میدان اول تا درب خروج و دیگر سطوح آسیب دیده در شهرک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز،با توجی به بارندگی های اخیر و فرسوده شدن آسفالت های شهرک صنعتی بزرگ شیراز با پیگیری شرکت خدماتی باحضور مهندس باصری و مسئولین فنی شرکت شهرکهای صنعتی مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ جهت ترمیم آسفالت جاده دسترس ، حدفاصل میدان اول تا درب خروج و دیگر سطوح آسیب دیده در شهرک بازدید میدانی صورت گرفت و بررسی های لازم جهت اقدامات اولیه انجام شد.

مهندس باصری در ادامه از منطقه های که در سیلاب اخیر اب گرفتگی صورت گرفت بود به همراه مسولین فنی بازدید نمودند و از نزدیک اتفاقات پیش امده را به مهندس مدنی و کیانی نشان دادند و قرار بر این شد که پس از خشک زدن زمین در اولین فرصت اقدامات لازم صورت گیرد.

پیگیری اسفالت شهرک صنعتی شیراز

پیگیری اسفالت شهرک صنعتی شیراز

پیگیری اسفالت شهرک صنعتی شیراز

پیگیری اسفالت شهرک صنعتی شیراز

پیگیری اسفالت شهرک صنعتی شیراز