پایگاه کمک رسانی به سیل زدگان در شهرک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز، با توجه به حوادث سیلاب‌های گسترده و کم سابقه اخیر در بعضی از استان ها و حسب نیاز مردم آسیب دیده به اقلام ضروری برای اسکان صنعتگران عزیز  می توانند کمک های نقدی و غیر نقدی خود را به پایگاه کمک رسانی به سیل زدگان، جنب شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز تحویل نمایند.

کمک رسانی به سیل زدگان شهرک صنعتی بزرگ شیراز