اطلاعیه فروش و نقل و انتقال سهام شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز؛براساس مصوبه بند 2 صورتجلسه هیات مدیره مورخ 27/04/97 به شماره 231/9702 شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز ، بدینوسیله به اطلاع تمامی مالکین مستقر در شهرک صنعتی بزرگ شیراز اعم از ( صنعتی خدماتی کارگاهی و انباری و... ) می رساند که از مورخ 13/12/97 به جز ایام تعطیل رسمی با در دست داشتن مدارک ذیل به صورت حضوری روزهای شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه هر هفته به واحد حقوقی شرکت خدماتی واقع در شهرک صنعتی بزرگ شیراز حد فاصل میدان اول و دوم ساختمان مدیریت مراجعه نمایند و جهت هرگونه راهنمایی با شماره های 82-37742280 تماس حاصل فرمایند .

اشخاص حقوقی
اصل و کپی دفترچه قرارداد
تصویر آگهی تاسیس شرکت
تصویر اخرین آگهی تغییرات هیات مدیره
کپی کارت ملی ( صاحبین امضاء مجاز طبق آگهی روزنامه رسمی )
کپی شناسنامه صفحه اول و درصورت داشتن توضیحات هم الزامی است (صاحبین امضاء مجاز طبق آگهی روزنامه رسمی )
اصل معرفی نامه ممهور به مهر شرکت و امضاء دارندگان حق امضاء (جهت معرفی نماینده )
اصل و کپی وکالتنامه (جهت اشخاصی که ملک را بصورت وکالتی خریداری نموده اند )
حضور دارنده حق امضاء و یا نماینده جهت امضاء دفتر نقل و انتقال سهام

اشخاص حقیقی
اصل و کپی دفترچه قرارداد
کپی کارت ملی
کپی شناسنامه صفحه اول و درصورت داشتن توضیحات هم الزامی است
اصل و کپی وکالتنامه (جهت اشخاصی که ملک را بصورت وکالتی خریداری نموده اند )
حضور مالک و یا نماینده قانونی طبق وکالتنامه رسمی و معتبر جهت امضاء دفتر نقل و انتقال سهام