اسامی صنعتگران نامزد انتخابات اتاق بازرگانی مستقر در شهرک صنعتی بزرگ شیراز

به گزارش روابط عمومی شهرک صنعتی بزرگ شیراز، لیست نهایی کاندیدای نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی فارس شامل اسامی ۵۱ نفر از کاندیدای این اتاق در چهار گروه بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی منتشر شد.

انتخابات اتاق بازرگانی روز یازدهم اسفندماه در سراسر کشور به صورت همزمان برگزار می‌شود، در این انتخابات ۱۵ نفر به عنوان هیئت نمایندگان اتاق بارگانی فارس انتخاب می‌شوند.

از شرکت های مستقر در شهرک صنعتی بزرگ شیراز از گروه فعالیت صنعت جمال رازقی جهرمی، عباس ابوقداره و از گروه فعالیت بازرگانی محسن ابراهیمی، حمیدرضا ذوالانواری نامزد این دوره از انتخابات اتاق فارس هستند.

نتیجه تصویری برای جمال رزاقی

جمال رازقی جهرمی، رییس هیأت مدیره شرکت ستاره یخی آسیا (ب.آ)

محسن ابراهیمی مدیرعامل شرکت بازرگانی کیا نشان

حمید رضا ذوالانواری مدیرعامل فرش دستباف ذالانواری

عباس ابوقداره

عباس ابوقداره مدیرعامل شرکت فولاد پایه فارس