کلاس آموزشی در رابطه با اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از آسیب های اجتماعی

به گزارش شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب درباره تلاش برای رفع معضل آسیب های اجتماعی ، چند آسیب اجتماعی را به عنوان آسیب‌های اولویت‌دار مطرح کرده‌اند (اعتیاد، حاشیه‌نشینی، نقاط بحرانی شهری، فساد اخلاقی و طلاق) که شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز در این راستا اقدام به برگزاری کلاس آموزشی در رابطه با اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از آسیب های اجتماعی با حضور سرهنگ سلامی نموده است.

این جلسه با هماهنگی اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی صورت گرفت و طی هماهنگی های معاونت اجرایی شرکت خدماتی قرار بر این شد در سال 98 برنامه های لازم جهت کلاسهای آموزیشی انجام و برگزار شود.

شرکت کنندگان در این جلسه پرسنل شرکت خدماتی اعم از فضای سبز، کارکنان اداری و مخازن ، انتظامات شهرک و همچنین جمعی مدیران و حراست شرکت های مستقر در شهرک حضور داشته اند.

جلسه اموزشی اسیب های اجتماعی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

جلسه اموزشی اسیب های اجتماعی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

جلسه اموزشی اسیب های اجتماعی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

جلسه اموزشی اسیب های اجتماعی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

جلسه اموزشی اسیب های اجتماعی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

جلسه اموزشی اسیب های اجتماعی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

جلسه اموزشی اسیب های اجتماعی شهرک صنعتی بزرگ شیراز