اطلاعیه اتمام دوره برگ خروج و پرداخت قبض شارژ و آب بها

  به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی با توجه به اتمام دوره برگ خروج، قبض های مربوط به دوره جدید در پنل اختصاصی صنعتگران بارگذاری شده است. صنعتگران محترم می توانند با مراجعه به قسمت شارژ و آب بها قبض های خود را مشاهده و پرداخت نمایند.